MENU
Aula_close Layer 1

Medlemmer

Anders Søhoel - forældrerepræsentant

Kontaktperson til 8. klasserne

Telefon: 38878212

Mobil: 30252527

Mail: anders.soehoel@leo-pharma.com

 

 

Ole Michael Hansen - forældrerepræsentant

Kontaktperson til 3. klasserne og 7. klasserne

Telefon: 35853334

Mobil: 22223010

Mail: olemichaelhansen@gmail.com

 

Anne Hedegaard Nielsen – forældrerepræsentant

Kontaktperson til 0. klasserne

 

Emil Møller Marker – forældrerepræsentant - Næstformand

Kontaktperson til 2. klasserne

 

Puk Kantsø Harboe – forældrerepræsentant

Kontaktperson til 5. klasserne

Mail: pukharboe@hotmail.com

 

Anders Ahle – forældrerepræsentant – formand

Kontaktperson til 1. klasserne og 6. klasserne

Mobil: 61209566

Mail: andersahle@yahoo.dk

 

Diana Nasibeh Godarzi - forældrerepræsentant

nasibeh73@gmail.com

 

Nina Gath – forældrerepræsentant – suppleant

Mail: nina@eboks.eu

 

Trine Kronbøl - forældrerepræsentant – suppleant

 

Carsten Bott – ledelsesrepræsentant

Mail: BKDCBO@gladsaxe.dk

 

Rikke Holsteen – ledelsesrepræsentant

Mail: rikhol@gladsaxe.dk

 

Helene Østergaard Christensen – medarbejderrepræsentant

Mail: helenechris@gmail.com

 

Helle Harrington Salomonsen – medarbejderrepræsentant

Mail: hellerup2104@gmail.com

 

Kira Phillipsen - medarbejderrepræsentant

kira0809@gladsaxe.nu